Odpowiedzialność firmy kurierskiej – przyczyny i możliwe zadośćuczynienia

27 lutego 2018

Reklamacja u kuriera

Kiedyś wysyłano i dostarczano bardzo wiele listów – w tej chwili kontaktujemy się między sobą o wiele szybciej przy pomocy komputerów oraz telefonów komórkowych. Z drugiej jednak strony przesyłamy do siebie paczki na potęgę, kupując w sieci i oczekując szybkiego dostarczenia towarów. Bez względu na to co wysyłamy i na co czekamy, oczekujemy że wszystko przyjdzie do nas w doskonałym stanie i na czas.

Jeśli jednak pojawiają się jakiekolwiek problemy nie jesteśmy pozostawieni samym sobie – firma kurierska ponosi odpowiedzialność za powierzone przesyłki. Warto więc – jako klient – dowiedzieć się więcej o powodach składania reklamacji oraz o ewentualnym zadośćuczynieniu, jakiego w pewnych przypadkach możemy się spodziewać!

Przyczyny reklamacji – informacje

Firmom kurierskim również zdarzają się czasem pomyłki i mimo że są to raczej rzadkie przypadki to jednak jakaś przesyłka może nie dotrzeć na czas, zaginąć, albo zostać dostarczona w stanie uszkodzonym. W takim wypadku firma kurierska musi oczywiście wziąć na siebie odpowiedzialność za niedopatrzenia i mamy prawo dochodzić zadośćuczynienia. Wszystko uzależnione jest od tego z jaką przesyłką mamy do czynienia i co się z nią konkretnie stało. Możemy mieć do czynienia z zaginięciem przesyłki, jej nieterminowym dostarczeniem, albo też z uszkodzeniem. O odpowiedzialności nie ma jednak mowy na przykład w sytuacji, gdy ktoś z powodu niedostarczenia czegoś nie mógł na przykład wykonać jakiegoś ważnego zlecenia. Oczywiście, ponosi się odpowiedzialność za ogólne niedostarczenie, a nie wynikłe z tego kłopoty – chyba że kurier wykazał się rażącym niedbalstwem, albo zrobił coś umyślnie. Ciężko jest to jednak wykazać.

Wysokość zadośćuczynienia – informacje

Na początku należy ustalić czy firma kurierska świadczyła usługi pocztowe, czy też usługi przewozu. To podstawowe rozróżnienie, polegające na ustaleniu czy przedmiotem przewozu była korespondencja (usługi pocztowe) czy paczka z zawartością. W przypadku przesyłek tego drugiego rodzaju kurier ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości danego przedmiotu, który się w niej znajdował – i który zaginął lub został uszkodzony podczas transportu.

Odszkodowanie od kuriera

Jak jednak ustalić taką cenę?

Powołać można się na cenę widniejącą na rachunku zakupu – a jeśli go nie posiadamy, można ustalić cenę poprzez porównanie z innymi, podobnymi rzeczami. Jeśli chodzi o postępowanie reklamacyjne, jest ono dokładnie ustalone prawnie. Warto jeszcze wspomnieć, że przesyłkę uznaje się za utraconą, gdy w terminie 30 dni od upływu terminu przewozu nie została ona dostarczona.

Odrzucenie reklamacji – informacje

Składane reklamacje najczęściej są przyjmowane, ale jednak czasem następuje ich odrzucenie – uznanie za niewiarygodne. Jeśli chodzi o samo postępowanie reklamacyjne, klient ma prawo złożyć stosowny wniosek w dowolnym punkcie odprawy przewoźnika lub w jednostce organizacyjnej wskazanej przez przewoźnika jako właściwa do załatwiania reklamacji. Firma kurierska ma zaś maksymalnie 30 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację. Żeby dochodzić swoich praw można nawet wejść na drogę sądową. Są jednak takie przypadki, że firma kurierska nie może być obarczona odpowiedzialnością za niedostarczenie, dostarczenie z opóźnieniem, albo też uszkodzenie powierzonej jej przesyłki. Jakie to przypadki? Możliwości jest wiele! Gdy na przykład nadawca nada przesyłkę wadliwie zapakowaną, albo jeśli w przesyłce jest rzecz z przyczyn naturalnych podatna na uszkodzenia, o czym przy nadawaniu zapomniano nawet wspomnieć.

image

Karol Michalski

Redakcja forumkurierow.pl