Sprawdź, czy możesz otworzyć paczkę przed podpisem

19 marca 2018

Sprawdzanie zawartości przesyłki

Wydawać by się mogło, że zawsze istnieje możliwość weryfikacji zakupionego towaru przez internet. Jednak kurier może odmówić otworzenia towaru przed pokwitowaniem odbioru. Dowiedz się, kiedy masz prawo żądać od przewoźnika otwarcia paczki, a w jakich przypadkach kurier może Ci odmówić.

Jak brzmi litera prawa?

Na chwilę obecną nie ma przepisu, który by upoważniał odbiorcę do otworzenia przesyłki przed pokwitowaniem odbioru. Do momentu odbioru paczki przewoźnik jest odpowiedzialny za jej ewentualne uszkodzenia. Nie można więc od przewoźników wymagać, aby zawsze godzili się na sprawdzenie przesyłki.

Jak brzmi art. 545 § 2 Kc?

Artykuł ten mówi, że kupujący zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w czasie i w sposób odpowiedni do tego rodzaju przesyłkach. Jednak w tym przepisie nie ma wzmianki o przewoźniku, który miałby obowiązek dopuścić kupującego do sprawdzenia przesyłki przed podpisaniem odbioru. Ponadto prawo przewozowe ogranicza zastosowanie Kodeksu Cywilnego.

Podpisałeś? To się martw.

W momencie, kiedy adresat podpisuje odbiór przesyłki, odpowiedzialność za nią spada na potwierdzającego odbiór paczki. Jeżeli odbiorca zauważy jakieś uszkodzenia towaru, może go zwrócić, wypełniając specjalny protokół w ciągu siedmiu dni. Koszty przesyłki uszkodzonego towaru leżą po stronie kupującego.

Protokół uszkodzonej przesyłki może odebrać kurier, przy którym została otwarta paczka. Natomiast jeżeli klient jest niezadowolony z otrzymanej przesyłki, nie spełnia ona oczekiwań, może skorzystać z prawa do reklamacji i roszczenie skierować do sprzedającego.

Mamy jednak wyjątek

Od omówionej wyżej zasady istnieje wyjątek. Kiedy kurier wręcza adresatowi paczkę, która ma znamiona naruszenia, odbiorca ma prawo żądać otwarcia przesyłki przed pokwitowaniem odbioru. Kurier w obecności adresata otwiera przesyłkę i protokole zapisuje oględziny stanu towaru niezależnie czy nastąpiły uszkodzenia, czy też nie.

Zawartość przesyłki kurierskiejZanim zlecimy otwarcie przesyłki, warto znać art. 74. ust. 5 który nakłada na adresata dodatkowe opłaty określone w taryfie za oględziny, na które nalegaliśmy, a po których nie stwierdzono żadnych wad lub te wady zostały opisane uprzednio przez przewoźnika.

U którego przewoźnika otworzymy paczki?

Na szczęście istnieją przewoźnicy, którzy zgadzają się na otwarcie paczki jeszcze przed pokwitowaniem, ale są również tacy, którzy nie dają zaglądnąć do paczki przed podpisaniem odbioru. Sprawdziliśmy cztery popularne firmy przewoźników: DPD Polska, DHL Express Poland, Siódemkę, Pocztę Polską.

DPD Polska

Jeżeli adresat przesyłki odbiera ją osobiście to za pośrednictwem kuriera, możne sprawdzić stan tejże przesyłki przed podpisaniem odbioru.

DHL Express Poland

Tutaj możliwe jest otwarcie przesyłki tylko po uprzednim podpisaniu odbioru.

SIÓDEMKA

Kurier z Siódemki również nie pozwoli na zbadanie stanu przesyłki przed podpisaniem pokwitowania odbioru tejże paczki. Jednak przewoźnik robi wyjątek dla przesyłek towarowych przekraczających 20kg lub o wymiarach większych niż 200 cm, lub gdy suma obwodu przekracza 300 cm.

POCZTA POLSKA

Poczta Polska daje możliwość sprawdzenia przesyłki przed pokwitowaniem odbioru, jest to dodatkowa usługa, którą musi zaznaczyć nadający przesyłkę. Nadawca zaznacza"sprawdzenie zawartości” co pozwala adresatowi na otwarcie paczki przy kurierze. Ponadto Polska daje możliwość adresatowi na otworzenie przesyłki w momencie, kiedy przesyłki budzi pewne zastrzeżenia, np. jest za lekka lub za małą. Kurier w takiej sytuacji sporządza protokół i w zależności od sytuacji przekazuje paczkę adresatowi lub zabiera ją ze sobą.

image

Karol Michalski

Redakcja forumkurierow.pl