Usługi firm kurierskich

18 marca 2018

Oferty firm kurierskich

Usługi kurierskie mimo swojej krótkiej historii zyskały bardzo dużą popularność. Podstawowy podział przesyłek kurierskich wyróżnia dwie grupy usług, gdzie zasadniczym kryterium klasyfikacji jest waga. Wśród nich wyróżniamy:           

  • usługi paczkowe/ekspresowe. Obejmują one przesyłki z detalami o wadze 30 kg bądź 31.5 kg. Wśród firm, które proponują swoim klientom obsługę paczek o większej wadze, wyróżniamy wyłącznie UPS wraz ze swoim pośrednikami. U nich waga może osiągnąć nawet 70 kg.
  • przesyłki paletowe/drobnica/FTL. Są one odrębną kategorią, gdyż w uwagi na ich wagę nie możemy zaliczyć ich do usług paczkowych. Jedna paleta może osiągnąć wagę do 1000 kg. Cennik i inne usługi dla tego typu przesyłek są wyliczane odrębnie. Nazwa wskazuje, że paczki te należy lokować na paletach. Jednak w niektórych firmach konieczne jest umieszczanie na palecie elementów od 30 do 100 kg rzeczywistej wagi. Najczęściej używaną paletą jest tzw. paleta euro, inaczej EPAL. Wymiar jej podstawy wynosi 120 x 80 cm, natomiast wysokość do 180 cm albo 200 cm. Do wysokości przesyłki wlicza się także paletę. Wystawanie elementu poza obrys palety powoduje naliczanie wysokich, dodatkowych opłat.

Poza oczywistymi różnicami, jakimi są waga oraz cena, są jeszcze inne istotne różnice pomiędzy usługami paczkowymi i paletowymi. Należy zwrócić uwagę na co najmniej trzy:

1. Obowiązki kuriera przy nadaniu i dostawie

Paczki są realizowane przy zastosowaniu zasady door to door. Zatem odbiór i jej dostarczenie powinien następować od drzwi do drzwi. W przypadku tych paczek obiór i nadanie ma miejsce pod wskazanym adresem. Jeśli chcemy, żeby kurier postawił nam przesyłkę chociażby w salonie, musimy go o to poprosić, gdyż nie jest to jego obowiązkiem. W przypadku przesyłek paletowych obsługa następuje w systemie burta-burta. Kurier dostarcza przesyłki pod miejsce, w którym następuje rozładunek. Jego obowiązkiem jest wyłącznie wyciągnięcie przesyłki z samochodu.

Nadanie przesyłki przebiega w ten sam sposób. Kurier nie jest zobowiązany do wnoszenia przesyłek paletowych do sklepów, mieszkań czy firm. Odbiór oraz dalsze postępowanie z przesyłką leży po stronie odbiorcy. Trudno wymagać od kuriera, aby sam wyniósł przesyłkę paletową ważącą 400 kg czy też więcej. Przy obsłudze klientów indywidualnych, na przykład sklepów internetowych ze sprzętem AGD również nie możemy oczekiwać wniesienia przesyłki przez kuriera. Tym bardziej, jeśli byłoby to 4 piętro bez windy czy nawet parter. W momencie zamówienia przesyłki z taką wagą należy uzgodnić datę doręczenia, żeby adresat znalazł odpowiednią pomoc przy wniesieniu. Za dodatkową opłatą kurier może przyjąć zlecenie wniesienia paczki. Ma to miejsce tylko w sytuacji, gdy waga odpowiada jego możliwościom fizycznym.

Dostarczanie przesyłek

2. Termin doręczenia

Standardowe dostarczenie przesyłek ma miejsce w systemie Next Day. Oznacza to, że następnego dnia roboczego po dniu nadania nastąpi pierwsza próba jej doręczenia. Przesyłki paletowe w tym systemie są realizowane wyłącznie w miastach, w których firma kurierska ma swoją filię. Poza strefą miasta, doręczenie przesyłek paletowych wykonywane jest zgodnie ze standardem D+2. A więc następuje dwa dni robocze po dniu nadania.

Powyższy podział zwyczajowo uznaje się za dostarczenie po 24h i 48h. Jednakże w praktyce nie ma on zupełnie zastosowania. Firmy kurierskie nie definiują swoich usług w ten sposób, stosują wyłącznie pojęcie dni roboczych.

3. Dostępność usług terminowych

W przypadku przesyłek paletowych zwykle nie stosuje się usługi terminowego doręczenia, a więc z podziałem na porę dnia np. do 10:00 czy po 17:00. Z takiej usługi najczęściej możemy skorzystać przy przesyłkach paczkowych. Taka usługa będzie nosiła nazwę terminowe doręczenie paczki. W przypadku przesyłek awizowanych, odmów przyjęcia czy zwrotów, warunki obsługi są bardziej rygorystyczne. 

image

Karol Michalski

Redakcja forumkurierow.pl